Najnoviji video snimci

Pogledaj sve snimke

UDRUŽENJE GRAĐANA SVETIONIK

Svetionik postoji od 2000. godine, kada je zvanično registrovan iako su njegove članice kao neformalna grupa okupljena oko projekta OXFAMa radile sa izbeglim stanovništvom još od 1995.

Misija organizacije je poboljšanje položaja građana Loznice sa posebnim naglaskom na osetljive i marginalizovane grupe. Aktivnosti organizacije su u poslednjih nekoliko godina usmerene u tri pravca: socijalna politika i razvoj vaninstitucionalnih usluga socijalne zaštite, podrška mladima i razvoj lokalne zajednice (kroz EU integracije i transparentnost lokalnog budžeta). Osim u Loznici realizovali smo projekte i ostvarili dobru saradnju i u opštinama Krupanj, Mali Zvornik, Osečina i Ljubovija.

Projekti se realizuju partnerski sa lokalnom samoupravom, Kancelarijom za mlade, Centrom za socijalni rad, osnovnim i srednjim školama, Zdravstvenim centrom, Crvenim krstom, i mnogim drugim NVO iz Loznice, Srbije i BiH. Podršku organizaciji su kroz projekte davali i dva Ministarstva i PRSP kancelarija Podpredsednika Vlade. Svetionik je član nekoliko mreža NVO: FENS – Federacija nevladinih organizacija Srbije, MRCS – Mreža Resurs centara Srbije, "Srbija bez siromaštva", Koalicija za nadzor opštinskih budžeta, "Žene – siromaštvo – razvoj". U organizaciji niko nije stalno zaposlen ali se projekti realizuju profesionalno i odgovorno. Broj angažovanih saradnika je različit od 3 do 26 a što zavisi od potreba projekta, dok je, pretežno mladih volontera više od 35.

CILJNE GRUPE

Svetionik svoje aktivnosti usmerava i prema

EDUKACIJE, TRENINZI I OBUKE KOJE SU POHAĐALI SARADNICI I VOLONTERI SVETIONIKA
OBLAST PSIHOSOCIJALNOG RADA I PODRŠKE OSETLJIVIM I MARGINALIZOVANIM GRUPAMA

OBLAST RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA I UNAPREĐENJA UČEŠĆA GRAĐANA