Najnoviji video snimci

Pogledaj sve snimke

12 FEB 2016

Poseta Čačku

U okviru projekta "Podrška deci i mladima sa teškoćama u razvoju koji podržava Grad Loznica, 4.2.2016. organizovana je poseta predstavnika Udruženja građana "Svetionik", Udruženja "Sunce", Kancelarije za mlade Loznica i medija udruženjima i institucijama koje se brinu o deci sa teškoćama u razvoju i udruženjima osoba sa invaliditetom iz Čačka. Posećeni su: Udruženje distrofičara Moravičkog okruga, Udruženje paraplegičara i Udruženje...
18 NOV 2015

Projekat „Podrška deci i mladima sa teškoćama u razvoju“

Projekat „Podrška deci i mladima sa teškoćama u razvoju“ realizuje Udruženje građana Svetionik u saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Loznice.  
     Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za efikasnije rešavanje problema dece i mladih sa teškoćama u razvoju i njihovih porodica organizovanjem participativnog istraživanja (oblik istraživanja koji podrazumeva učešće korisnika).
    ...
10 AVG 2014

Rezultati konkursa Mladi su zakon 2014

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON 2014 pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam, volonterizam i humanost u svojim lokalnim zajednicama.

Imajući u vidu ulogu i ogroman doprinos omladine...
18 JUN 2014

Mladi su zakon 2014.

Resurs centar za Mačvanski okrug, Udruženje građana Svetionik, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, raspisuje KONKURS za finansiranje Omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma, volonterizma i humanosti mladih u Mačvanskom okrugu. Prioritet imaju akcije usmerene ka saniranju posledica od poplava.

Konkurs traje od 18.juna do 25.jula 2014.
Celokupan tekst Poziva na Konkurs za OVP, Smernice za podnosioce projekata...